• Speeltuinvereniging De Ossenkop

Geschiedenis

Speeltuinvereniging ‘De Ossenkop’ is opgericht in 1955. De naam De Ossenkop is ontleend aan één van de verdwenen bolwerken van de vesting Bredevoort. De eerste  oppasser was destijds de heer Polak uit het ‘rusthuis’, die veel ouderen zich nog wel kunnen herinneren. Hij was klein van postuur, droeg een brilletje en was dagelijks in de speeltuin aan de Schoolstraat te vinden. Naast de heer Vogel waren de eerste bestuursleden Johan van Merkenstein (schoenmaker), Frits van der Leij ( vader van Andre van der Leij) , Bernard Wubbels en G. Bloemers. Als de oppasser verhinderd was namen ze diens functie over. Een vaste oppasser is nu financieel niet meer haalbaar, maar er zijn nu altijd vrijwilligers die deze taak vervullen. Knutselmiddagen, bingoavonden, filmavonden, palmpasenoptocht een spektakeldag en nog heel veel andere activiteiten worden door de vrijwilligers begeleid. Zo houdt de speeltuinvereniging al bijna 60 jaar de kinderen van de straat.
Vroeger zat er in het gebouw waar nu peuterspeelzaal ‘Doortje’ in zit een technische school. Op o.a deze school zijn de eerste speeltoestellen gemaakt zoals een klimrek.